Pieter de Hooghlaan nr 23-25 1925

Pieter de Hooghlaan…

Pieter de Hooghlaan 23-25 1925 D.A. van Zanten Oprichten van een dubbel landhuisje met twee schuurtjes en plaatsen van erfafscheidingen